Teisinė informacija

Atsakomybės nuoroda: nors turinys kruopščiai patikrintas, mes neprisiimame atsakomybės už išorinių nuorodų turinį. Už tinklalapių, į kuriuos patekote paspaudę nuorodas mūsų svetainėje, turinį atsako tik tų tinklalapių savininkai.

Atsakomybės apribojimas

1. Interneto svetainės turinys

Neprisiimame jokios atsakomybės už pateiktos informacijos aktualumą, teisingumą, išsamumą arba kokybę. Iš esmės, jeigu negalima įrodyti tyčinės mūsų kaltės arba grubaus neatidumo, dėl daiktinės arba intelektualinės žalos, kilusios dėl čia pateiktų duomenų naudojimo arba nenaudojimo arba dėl klaidingų arba neišsamių duomenų naudojimo, mūsų atsakomybėn traukti negalima.

2. Nuorodos

Esant tiesioginių ir netiesioginių nuorodų (hipersaitų) į trečiųjų šalių tinklalapius, kurių turiniui mes įtakos neturime, įsipareigojimas prisiimti atsakomybę gali būti veiksnus tik tuo atveju, jeigu galima įrodyti, jog mes žinojome apie turinį ir turėjome techninių galimybių bei mokėjome jas panaudoti, kad užkirstume kelią teisinėms nuostatoms prieštaraujančio turinio naudojimui.

Šiuo aiškiai pareiškiame, kad nuorodų pateikimo šioje svetainėje metu tinklalapiuose, į kuriuos nukreipiama, nelegalaus turinio nepastebėta. Mes neturime jokios įtakos dabartiniam arba būsimam tinklalapių, į kuriuos nukreipia nuorodos, formai, sudarymui ir turiniui, ir neturime jokių autoriaus teisių į jį, todėl aiškiai atsiribojame nuo viso tinklalapiuose, į kuriuos nukreipia nuorodos, turinio, kurio pakeitimai atlikti po šių nuorodų paskelbimo svetainėje. Šis pareiškimas taikomas visiems mūsų interneto svetainėje naudojamiems saitams ir nuorodoms bei galimiems įrašams mūsų įdiegtuose svečių atsiliepimų knygose, diskusijų forumuose, nuorodų sąrašuose ir informacijos siuntimo sąrašuose, jeigu tokių esama. Taip pat tai taikoma visų rūšių duomenų bankams, kurių turinį galima pasiekti išorinėmis priemonėmis. Už nelegalų, klaidingą arba neišsamų turinį ir ypač už žalą, susidariusią tokį turinį naudojant arba jo nenaudojant, atsako tik atitinkamo tinklalapio, į kurį nukreipia nuoroda, savininkas, o ne asmenys, pateikę nuorodas į tokius viešuosius tinklalapius.

3. Autoriaus teisės ir įsipareigojimas jas nurodyti

Visose publikacijose stengiamės laikytis autoriaus teisių nuostatų, susijusių su grafinių elementų ir tekstų naudojimu ir žymėjimu, stengiamės naudoti mūsų pačių sukurtus grafinius elementus ir tekstus arba atvirojo kodo grafinius elementus ir tekstus.

Visiems šioje interneto svetainėje minimiems ir galbūt trečiųjų šalių autorinių teisių saugomiems firminiams ženklams bei prekyženkliams be apribojimų taikomos atitinkamos žymėjimo teisės ir atitinkamų įregistruotų savininkų nuosavybės teisės. Vien dėl tokių elementų paminėjimo negalima daryti išvados, kad atitinkamas firminis ženklas nesaugomas trečiųjų šalių nuosavybės teisių.

Autoriaus teisės į paskelbtus mūsų pačių sukurtus objektus priklauso tik mums. Be aiškaus mūsų sutikimo negalima tokių grafinių elementų ir tekstų dauginti arba naudoti kitose elektroninėse publikacijose arba spaudiniuose.
 

4. Duomenų apsauga

Jeigu šioje interneto svetainėje galima įvesti asmens arba įmonės duomenis (el. pašto adresus, asmenvardžius ir pavadinimus, pašto adresus), svetainės svečias pateikia šiuos duomenis tik aiškiai savo noru ir sutikimu. Visomis siūlomomis paslaugomis naudotis ir už jas sumokėti (jeigu pateikiama tokia techninė galimybė ir gebama ja pasinaudoti) galima ir nenurodant asmens duomenų, nurodant anoniminius duomenis arba vartojant pseudonimus. Tretiesiems asmenims griežtai draudžiama šioje svetainėje kontaktų arba duomenų apsaugos bei kitose skiltyse nurodytus kontaktinius duomenis (kaip antai pašto adresus, telefono ir fakso numerius bei el. adresus) naudoti informacijos, kurios nebuvo aiškiai ir vienprasmiškai prašyta, siuntimui.